KONKURSU MUZYCZNO-PLASTYCZNY „LUDOWE INSPIRACJE” XII edycja

REGULAMIN I PROGRAM 

LUDOWE INSPIRACJE 2017

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych  z wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konkursie plastyczno-muzycznym  „Ludowe Inspiracje 2017” .

 1. ORGANIZATOR: Przedszkole Integracyjne nr 93, ul. Grochowa 15, 53-423 Wrocław

Dyrektor mgr Renata Wajda

tel. 71 7986823 wew. 100; email: przedszkole_integracyjne_93@wp.pl ).

 Koordynatorzy konkursu:

 • Justyna Chadryś
 • Mariusz Gorzelak
 1. ADRESACI KONKURSU

Dzieci z przedszkoli oraz z klas 1-3 szkół podstawowych.

 1. CELE KONKURSU
 2. ZASADY KONKURSU
 • Pogłębianie postaw patriotycznych poprzez propagowanie polskiej twórczości ludowej.
 • Kształtowanie twórczych postaw u dzieci poprzez aktywność plastyczną i muzyczną.
 • Oswajanie dzieci z występami scenicznymi – kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci.

4.1.Do konkursu mogą przystąpić przedszkola i oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych i klasy 1-3 szkoły podstawowej.

4.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu oraz zgłoszenie udziału placówki w konkursie w terminie wskazanym przez Organizatora.

4.3 Placówki przystępują do konkursu poprzez pisemne zgłoszenie-załączniki 1 i 2 skierowane na adres organizatora konkursu (pocztą zwykłą lub elektroniczną).

4.4 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Plastycznej – indywidualne prace plastyczne, wykonane dowolną techniką.
 • Muzycznej – występ solowy lub grupowy (max. liczba dzieci w grupie – 25)

4.5 Najlepsze prace i występy zostaną nagrodzone. Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody, nastąpi to podczas finałowego koncertu w Zespole Szkół Nr 1 przy ulicy Słubickiej 29-33 we Wrocławiu w dniu 21 kwietnia 2017r. godz. 10.30

Termin  zgłoszenia dzieci do konkursu wraz z plikiem muzycznym zawierający utwór upływa 11 kwietnia 2017r.

Ze względów organizacyjnych liczba zgłoszeń do konkursu muzycznego jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych na nasz adres: przedszkole_integracyjne_93@wp.

Prace plastyczne przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Gośćmi specjalnymi będą: Zespół Gieni Dudki, Kapela Kultywator oraz Chór Klubu Seniora Gajowice.

Z Poważaniem

Dyrektor Przedszkola Integracyjne nr 93

Renata Wajda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

      KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/ NAZWA GRUPY

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

WIEK 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TYTUŁ UTWORU/ DZIEŁA

………………………………………………………………………………………………………………….

 

ORIENTACYJNY CZAS WYSTĘPU

………………………………………………………………………………………………………………….

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

……………………………………………………………………………………………………………….

 

ADRES PRZEDSZKOLA

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NUMER TELEFONU, E-MAIL

………………………………………………………………………………………………………………..

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Integracyjne Nr 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………… wyłącznie na potrzeby konkursu   ,,Ludowe Inspiracje” w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka oraz rejestrację foto i wideo w celu dokumentacji i promocji konkursu.

 

 

 

 

 ……………………                                                                ………………………………..

       /data/                                                            /podpis rodzica/ prawnego opiekuna/